หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 35
เมื่อวาน 110
สัปดาห์นี้ 145
สัปดาห์ก่อน 984
เดือนนี้ 1,893
เดือนก่อน 3,391
ทั้งหมด 168,579
  Your IP :3.238.116.201

IGCSE

IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และ A-LEVEL (Cambridge International Advanced Level) หรือ AS-LEVEL (Cambridge International Advanced Subsidiary Level) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆแห่งใช้สอบ โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเทียบเท่ากับ O-Level เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14-16 ปี และ A-LEVEL/ AS LEVEL นั้นมีเนื้อหาวิชาที่ต่อยอดจาก IGCSE อีกทีคือเหมาะกับนักเรียนที่มีอายุ 16-19 ปี ทั้งนี้เนื้อหาวิชาของ IGCSE และ A-LEVEL นั้นมีความหลากหลายโดยสามารถแบ่งกลุ่มวิชาได้ตามตารางด้านล่างนี้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนั่นเอง 

1)    ภาษาอังกฤษ
2)    คณิตศาสตร์
3)    วิทยาศาสตร์
4)    ภาษาต่างๆ
5)    มนุษย์ศาสตร์
6)    เทคโนโลยี
7)    สังคมศาสตร์
8)    ศิลปะ
9)    การศึกษาทั่วไป

การให้คะแนนของ IGCSE และ A-LEVEL นั้นจะมีตั้งแต่ A* A B C D E ส่วน AS-LEVEL นั้นเหมือนกับ A-LEVEL เพียงแต่ไม่มี A* เท่านั้น ส่วนช่วงเวลาการสอบนั้นจะเป็นช่วงเดียวกันคือมี 2 รอบ 1) May-Jun 2) Oct-Nov ทั้งนี้สามารถดูตาราง timeline การสมัครสอบ การสอบ และการประกาศผลสอบได้ตามนี้

 

ช่วงการสอบ รอบแรก (พ.ค.-มิ.ย.)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือน ธ.ค.-ต้นเดือน ก.พ
ช่วงสมัครสอบล่าช้า        ภายในเดือน ก.พ.
คะแนนออก                  กันยายน
รับ certificate               พฤศจิยายน

ช่วงการสอบ รอบสอง (ต.ค-พ.ย)    
ช่วงสมัครสอบรอบปกติ    ต้นเดือนก.ค-ต้นเดือน ส.ค
ช่วงสมัครสอบล่าช้า        ต้นเดือน ส.ค- ต้นเดือน ก.ย
คะแนนออก                  กุมพาพันธ์ปีถัดไป
รับ certificate               พฤษภาคมปีถัดไป 

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้ทำการปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการเทียบวุฒิการศึกษา โดยยกเลิกการเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ และให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และคุณสมบัติของผู้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความเหมาะสม ดังนั้น นักเรียนที่มีความประสงค์จะใช้วุฒิ IGCSE ยื่นสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย จะต้องสอบถามไปทางมหาวิทยาลัยโดยตรงว่าใช้เกณฑ์ไหนรับสมัคร

 

Share on Facebook
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy