หลักสูตรที่เปิดสอน
  » หลักสูตรที่เปิดสอน
 คอร์สเรียนแบ่งตามระดับชั้น
  » ระดับอนุบาล
  » ระดับประถมศึกษา
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  » ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  » ระดับบุคคลทั่วไป/ระดับมหาวิทยาลัย
 คอร์สเรียนแบ่งตามรายวิชา
  » เชาวน์ปัญญา (ระดับอนุบาล)
  » คณิตศาสตร์
  » วิทยาศาสตร์
  » ฟิสิกส์
  » เคมี
  » ชีวะ
  » ภาษาอังกฤษ
  » ภาษาไทย
  » สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
  » ศิลปะ
  » คอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศ)
  » การบ้านทั่วไป
 อยากเรียนภาษา
  » ภาษาฝรั่งเศส
  » ภาษาเยอรมัน
  » ภาษาญี่ปุ่น
  » ภาษาอาหรับ
  » ภาษาจีน
  » ภาษาบาลี
  » ภาษาเกาหลี
  » ภาษาอังกฤษเพื่อสนทนา
  » ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ
  » ภาษาอื่นๆ
 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
  » IGCSE
  » Ged
  » O-Net
  » GAT/PAT
  » SAT
  » CU-TEP
  » CU-ATT
  » TOEFL
  » IELTS
  » TOEIC
วันนี้ 33
เมื่อวาน 158
สัปดาห์นี้ 191
สัปดาห์ก่อน 659
เดือนนี้ 191
เดือนก่อน 3,588
ทั้งหมด 144,179
  Your IP :3.233.221.90
IGCSE
IGCSE IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) และ A-LEVEL (Cambridge International Advanced Level) หรือ AS-LEVEL (Cambridge International Advanced Subsidiary Level) คือ หลักสูตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหลักสูตรที่โรงเรียนนานาชาติในประเทศไทยหลายๆแห่งใช้สอบ โดยหลักสูตร IGCSE นั้นเทียบเท่ากับ O-Level เหมาะกับนักเรียนตั้งแต่อายุ 14-16 ปี และ A-LEVEL/ AS LEVEL นั้นมีเนื้อหาวิชาที่ต่อยอดจาก IGCSE อีกทีคือเหมาะกับนักเรียนที่มีอ
Ged
Ged     GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นการสอบเพื่อเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายตามหลักสูตรการศึกษาของสหรัฐอเมริกา ซึ่งสามารถสอบได้ในหลายๆ ประเทศรวมทั้งประเทศไทย GED ได้รับการรับรองจากหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงกระทรวงศึกษา ธิการ ของประเทศไทย (Ministry of Education, Thailand) จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภาค
O-Net
O-Net     O-NET คืออะไร ? O-NET คือ การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ซึ่งในภาษาฝรั่งก็คือ Ordinary National Education Test ที่จัดสอบโดย สทศ. ชื่อเต็มๆ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ในชื่อภาษาอังกฤษ National Institute of Educational Testing Service ตัวย่อ NIETS O-NET ซึ่งการสอบ O-NETนี้จะใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่างๆให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่ง
GAT/PAT
GAT/PAT     GAT เป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ประกอบด้วย Speaking and Conversation Vocabulary Structure and Writing Reading Comprehension GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเ
SAT
SAT     SAT คืออะไร ทุกวันนี้ดูเหมือนว่าใครก็ตามที่อยากสมัครเรียนในหลักสูตรนานาชาติไม่ว่าจะเป็นที่จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ มหิดล หรือสถาบันอื่นๆจะต้องสอบ SAT กันแทบทุกคน วันนี้เราจะมาดูกันว่าข้อสอบที่บางคนเรียกว่า “แซท” หรือบางคนเรียกว่า “เอส เอ ที” นั้นคืออะไรกันแน่และทำไมหลักสูตรนานาชาติเกือบทุกแห่งถึงพร้อมใจกันรับผลสอบนี้กันนัก   จุดกำเ
CU-TEP
CU-TEP     การสอบ CU-TEP คืออะไร           เชื่อว่าน้อง ๆ หลายคนที่กำลังเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยเฉพาะน้อง ๆ ที่เล็งเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบบรับตรง คงต้องเคยได้ยินคำว่า CU-TEP มาแน่ ๆ บางคนสงสัยว่า “มันคืออะไร” “ใครจะต้องสอบบ้าง” “เราจำเป็นต้องสอบหรือไม่” หรือ “สอบแล้ว คะแนนที่ได้ จะสามารถเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง” บทความนี้
CU-ATT
CU-ATT     CU-ATT คือ แบบทดสอบวัดความถนัด Chulalongkorn University Academic Aptitude Test สำหรับผู้ประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาิติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบทดสอบฉบับนี้ใช้วัดความถนัดโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ 1.     Math Section ใช้สำหรับวัดความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ในเรื่องต่อไปนี้ ·         Arithmetic ·        
TOEFL
TOEFL     TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language (ออกเสียงว่า "โทเฟิล" หรือ "โทเฟล") เป็นการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานของภาษาอังกฤษอเมริกัน ซึ่งมีการออกแบบสำหรับใช้ในการประเมินความสามารถทางภาษาของผู้สมัคร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาต่อ หรือทำงานในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โดยผลคะแนนโทเฟลจะใช้ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี เดิม
IELTS
IELTS         IELTS คืออะไร International English Language Testing System (IELTS) เป็นการสอบวัดระดับทักษะที่ได้รับความนิยมสำหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ มีองค์กร 9,000 แห่งทั่วโลกที่ยอมรับผลสอบ IELTS รวมถึงมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยมากกว่า 3,000 แห่งในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ รัฐบาลอังกฤษ ออสเตรเลีย แคนาดา และนิวซีแลนด์ยังยอมรับผลสอบ IELTS สำหรับใช้ในการข
TOEIC
TOEIC     TOEIC หรือ Test of English for International Communication (ออกเสียงว่า "โทอิค") เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบ หนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที
 
Copyright © 2013-2015 Geniuschulatutor All Rights Reserved. 
Create by  all webeasy